دایره ی خود ساخته

بعضی ها با او جور در می آمدند ...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

اما نمی توانستند قل بخورند
گروه اینترنتی   پرشین  استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

بعضی دیگر قل می خوردند
اما جور در نمی آمدند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

یکی از جور در آمدن چیزی نمی فهمید
گروه  اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

 

 
دیگری از هیچ چیز چیزی نمی فهمید
گروه   اینترنتی   پرشین استار |  www.Persian-Star.net

 

 

نایت اسکین

یکی زیادی ظریف بود
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین
و تالاپی پایین افتاد ...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

یکی او را می ستود ...
و می رفت پی کارش
گروه اینترنتی پرشین  استار  |  www.Persian-Star.netبعضی ها بیش از اندازه قطعه گم شده داشتند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین


بعضی بیش از اندازه قطعه داشتند
تکمیل تکمیل !
گروه         اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netاو یاد گرفت که چگونه از چشم حریص ها خود را پنهان کند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netباز هم با انواع دیگری روبه رو می شد
بعضی خیلی ریزبین بودند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین
بعضی ها در عالم خودشان بودند
و بی خیال می گذشتند

سلام !
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

v


فکر کرد برای توجه دیگران خود را بیاراید ...
گروه   اینترنتی پرشین استار |  www.Persian-Star.net

نایت اسکین

فایده ای نداشت
گروه اینترنتی پرشین  استار |  www.Persian-Star.net


نایت اسکیناین بار پر زرق و برق شد
اما با این کار خجالتی ها از سر راهش فرار کردند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netv

نایت اسکین
عاقبت یکی پیدا شد که کاملا جور در می آمد !
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین  استار  |  www.Persian-Star.net

نایت اسکین
اما ناگهان ...
قطعه گم شده شروع کرد به رشد کردن !
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


نایت اسکینو رشد کرد
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین
- من نمی دانستم تو رشد می کنی
قطعه گم شده جواب داد :
"من هم نمی دانستم."
گروه  اینترنتی  پرشین استار |  www.Persian-Star.net

نایت اسکین

- میروم پی قطعه گم شده خودم،
که بزرگ هم نمی شود ...
گروه اینترنتی  پرشین  استار |   www.Persian-Star.net


نایت اسکینروزها گذشت تا یک روز،
کسی آمد که با دیگران فرق داشت
قطعه گم شده پرسید : "از من چه می خواهی ؟"
- هیچ
- به من چه احتیاجی داری ؟
- هیچ
قطعه گم شده باز پرسید : "تو کی هستی ؟"
دایره بزرگ گفت : "من دایره بزرگم."
گروه اینترنتی پرشین استار |  www.Persian-Star.net


نایت اسکینقطعه گم شده گفت :
"به گمانم تو همان کسی باشی که مدتهاست در انتظارش هستم. شاید من قطعه گمشده تو باشم"
دایره بزرگ گفت : " اما من قطعه ای گم نکرده ام و جایی برای جور در آمدن تو ندارم"
قطعه گم شده گفت : "حیف ! خیلی بد شد. چه قدر دلم می خواست با تو قل بخورم ..."
دایره بزرگ گفت : "تو نمی توانی با من قل بخوری. ولی شاید خودت بتوانی تنهایی قل بخوری"
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net- تنهایی ؟
نه، قطعه گمشده که نمی تواند تنهایی قل بخورد
دایره بزرگ پرسید : "تا به حال امتحان کرده ای ؟"
قطعه گم شده گفت :"آخر من گوشه های تیزی دارم. شکل من به درد قل خوردن نمی خورد"
دایره بزرگ گفت : "گوشه ها ساییده می شوند و شکل ها تغییر می کنند
خب، من باید بروم. خداحافظ !
شاید روزی به همدیگر برسیم ..."
و قل خورد و رفت
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

نایت اسکین

قطعه گم شده باز تنها ماند
مدتی دراز در همان حال نشست
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netآن وقت ...
آهسته ...
آهسته ...
خود را از یک سو بالا کشید ...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


نایت اسکین


تلپی افتاد
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netباز بلند شد ... خودش را بالا کشید ...
باز تالاپ ...
شروع کرد به پیش رفتن ...
گروه اینترنتی پرشین    استار | www.Persian-Star.net
و به زودی لبه هایش شروع کرد به ساییده شدن ...
آن قدر از جایش بلند شد افتاد
بلند شد افتاد
بلند شد افتاد
گروه اینترنتی   پرشین استار  |   www.Persian-Star.net

/ 1 نظر / 28 بازدید
محمد

وبت خيلي جالبه خسته نباشي با انيميشن خودرو قديمي،اسپورت sport http://khavaranshop.com/news/1316/ انيميشن دوچرخه و دوچرخه سواري http://khavaranshop.com/news/1319/ انيميشن قطار و ترن زيبا http://khavaranshop.com/news/1321/ انيميشن انواع موتورسيکلت http://khavaranshop.com/news/1325/ انيميشن هلکوپتر نظامي http://khavaranshop.com/news/1329/ انيميشن انواع کاميون http://khavaranshop.com/news/1337 بروزم خوشحال مي شم اگر سر بزني