تصویر اعدام جنایتکاری که دخترها را عمدی می ترساند !
باشد تا درس عبرتی برای سایرین شود!

اینم یه اعدام دسته جمعی از همین جنایتکاران البته در خارج از کشور


همه میگویند چون خیلی گر

/ 1 نظر / 35 بازدید
zahra

سوسکن اه اه اه حالم بد[سبز] شد