لطیفه(2)

غضنفر آهنگ خالی گوش می کرده میزنه زیر گریه، میگن: چراگریه می کنی؟
با بغض میگه: آخه خوانندش لاله!گریه

                _______________________________________________

هواپیما داشت سقوط می کرد همه داشتن جیغ میزدن به جز غضنفر.
ازش می پرسن چرا تو ساکتی؟ میگه: ماله بابام که نیست بذار سقوط کنهقهقهه

              _________________________________________________

یه روز غضنفر تو تاکسی بود، جو میگیرتش کرایه راننده رو هم حساب میکنه!خنده

            __________________________________________________

/ 0 نظر / 14 بازدید