بهشت و جهنم

بهشت جائیست که: پلیس از انگلستان,سر آشپز از ایتالیا, علم مکانیک از آلمان و عاشق و معشوقه از فرانسه باشه و همهء اینها توسط سوئیس سازماندهی بشوند!

و جهنم جائیست که :پلیس از آلمان ,سر آشپز از انگلستان , علم مکانیک از فرانسه و عاشق و معشوقه از سوئیس باشه و همهء اینها توسط ایتالیا سازماندهی بشوند!!چشمک

 

/ 0 نظر / 15 بازدید