پـَـــ نــه پـَـــ 7

تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنیا اومده به دستیار میگم چاقو رو بده میگه میخوای بند نافو ببری؟ پَـــ نَ پــَـَـَـــ میخوام رقص چاقو کنم از مامان بچه شاباش بگیرم!!


با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیر وایسادیم. دوستم میگه:شیرِه؟ میگم:پَــــ نَ پَــــ... گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!!!!


رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟
گفتم پَـــ نَ پــَـَـَـــ من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کنم!


با دوستم رازِ بقا میدیدیم بهم میگه:شیرایِ نَر همشون صورتاشون مو داره !!!
گفتم: پَـــ نَ پــَـَـَـــ فقط اونائی که عضو پایگاه مقاومت بسیج جنگلن اینطورین


دوستم پریده تو استخر داد میزنه میگه شنـــا کنم ؟
میگم پَـــ نَ پــَـَـَـــ بزار آهنگ تـایتـانیک بزارم آروم غرق شو..!


اومده تو اتاق ،قابِ عکسِ رو دیوار و دیده میگه : وای داداشتــــــــــــه؟؟؟
میگم: آره
میگه : عکسشـــــــــــــه؟؟؟
میگم پَـــ نَ پــَـَـَـــ خودشه ، گذاشتمش رو دیوار با دمپایی کوبیدم رو صورتش،چسبیده به دیوار!!!


داریم بازیه بارسا و رئالو نیگا میکنیم، دوستم پای تلویزیون خوابش برده بود
مسی که گل رو زد همه پریدن تو هوا و خوشحالی کردن
یه دفعه دوستم از خواب پریدو گفت چرا خوشحالین؟گل شد؟
گفتم پَـــ نَ پــَـَـَـــ ،خرمشهر آزاد شد


دارم سبزی خورد می کنم ... دستم بریده ... میگم مامان چسب داری؟
میگه دستتو بریدی؟!
پَـــ نَ پــَـَـَـــ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیارو بچسبونم!


به دوستم زنگ زدم میگم ماشینم روشن نمیشه میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟
میگم پَـــ نَ پَــــ وقتی ازش خواهش میکنم روشن نمیشه


تو صف بربری نوبتم شده یارو میگه بربری میخوای؟
پَـــ نَ پــَـَـَـــ اومدم از شاگردت تایپ یاد بگیرم


کلاغه به روباهه میگه:گفتی آواز بخون که پنیر از دهنم بیافته؟
روباهه میگه: پَـــ نَ پــَـَـَـــ می خواستم واسه آکادمی موسیقی ازت تست بگیرم


زنگ زدم به دوستم، فوت میکنم! میگه مزاحمی؟
میگم پَـــ نَ پــَـَـَـــ نسل جدید کولرهای ال جی هستم با دو سیم کارت مجزا


شمع های ماشینم سوخته,رفتم تعمیرگاه...میپرسه عوضشون کنم؟
پَـــ نَ پــَـَـَـــ فوتشون کن تا صد سال زنده باشی


ازم میپرسه: اگه یه موقعیت بهتری برات جور شه منو ول میکنی؟
میگم: پَـــ نَ پــَـَـَـــ لگد به بختم میزنم بات میمونم تا تو یه موقعیت بهتر برات جور شه منو بپیچونی


به دوستم میگم خودکارو بده میگه چیزی میخوای بنویسی؟
پـَـَـ نَ پـَـَــــ یه زیر شلواری براش گرفتم میخوام ببینم اندازشه یا نه


سر جلسه امتحان به دختره میگم سواله 8 چی میشه؟میگه تقلب میخوای؟
میگم پَـــ نَ پــَـَـَـــ میخوام ببینم سطح علمیت درچه حد با خانواده بیایم خواستگاریت


رفتم سم بخرم واسه سوسک یارو میگه میخواین سریع بمیره؟ میگم : پـَـــ نــه پـَـــ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم!!


دوستم گفت هر وقت نا امید شدی برو کوهستان و داد بزن امیدی هست؟ جواب میاد هستـــ هستـــ هست ..... من هم رفتم کوهستـان و داد زدم امیدی هست؟

جواب اومد پـَـَـ نــه پـَـَــــ پـَـَـ نــه پـَـَــــ پـَـَـ نــه پـَـَـــــ ....!!
 

/ 1 نظر / 27 بازدید
zahra

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]