صف نفت در سال 1360
1.JPG
صف گاز در سال 1370
2.JPG
و صف بنزین در سال 1380
3.JPG
 
حالا صف مرغ در سال 1391
4.JPG
 

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید

Nice